Plante-dyrking

Knollselleri-

Knollselleri er ei varmekjær plante som kun egner seg til dyrking i de aller varmeste strøk av landet. Den krever et langt og godt oppal før utplanting. Jevn vanntilgang og balansert nitrogengjødsling er  avgjørende for avling og kvalitet.


Av Svein Øivind Solberg

Knollselleri (Apium graveolens var. rapaceum) er en variant av selleriplanta og tilhører skjermplantefamilien. Den er opprinnelig ei kystplante som er vanlig i Sør-Europa, men er nå å finne helt opp til kysten av Sør-Sverige. På 1500- tallet ble den foredlet og brukt som krydder og medisin, blant annet gjennom munkeordener og i klosterhager. Sannsynligvis kom kulturen til Skandinavia nettopp på den måten.

Biologi

Planta har en toårig vekstrytme og rota fungerer som opplagsnæring for neste års frøproduksjon. Knollselleri er utsatt for å gå i stokk (blomstre) allerede første året. Lav temperatur (6-15 °C) i lengre perioder (minst 2 uker) under oppal eller etter utplanting fremmer stokkløping. Knollselleri er krevende å dyrke, og stiller store krav til klima, gjødsling, vanning og oppfølging etter høsting. Antall vekstdøgn er avhengig av temperaturen i spirefasen, men det går gjerne 120 vekstdøgn fra såing til høsting.


Se også:
>> Stilkselleri/Stangselleri