Plante-dyrking

Grønnkål-

Grønnkålen er en variant av hodekål, men utvikler kraftige blad i stedet for hode. Den er en av våre eldste grønnsaker, og har et svært allsidig mineral- og vitamininnhold. Den stiller i tillegg små krav til klima og er mindre næringskrevende enn de andre kålvekstene.


Av Jan Philips Olsen og Kari Bysveen

Grønnkål (Brassica oleracea var.) er en toårig korsblomstra vekst som har mange dyrkingsmessige likhetspunkter med hodekål. Les derfor om hodekål før du begynner på dette om  grønnkål. Det dyrkes svært lite grønnkål i Norge, også konvensjonelt.

Klima

Grønnkåldyrking stiller små krav til klima. Vekstsesongen kan være kort. Høsting kan begynne i august etter planting i midten av mai. Grønnkål kan stå ute om vinteren også etter at frosten har kommet, men det blir stort svinn dersom det er ustabilt vær. Gjentatt frost og tining fører til uttørking av blader, og råtning der vann/is blir liggende.

Vekstskifte - forkultur - gjødsling

Grønnkål er ikke så næringskrevende, men hvis det blir for lite nitrogen, gulner de nederste bladene. Grønnkål må derfor inn i et romslig vekstskifte med kløvereng eller grønnfôr med mye belgvekster. I et slikt vekstskifte kan en bruke ca 2 tonn husdyrgjødsel per dekar det året en dyrker grønnkål.

Jord - jordbehandling

Grønnkål er lite kravstor med hensyn til jord, og kan gi gode avlinger på mindre god jord. Du kan lese om jordbehandling og -bearbeiding i artikkelen om hodekål.

Sorter og frø

Sorter med sterk krusing er mest populære. Røde sorter finnes også.

Såing og planting

Grønnkål kan både plantes og sås. Det er ingen spesielle krav til temperatur under oppalet Planteavstanden bør være 20-25 cm. Tre rader på seng er aktuelt. Plantene må være godt fuktet før utplanting.


Les mer:
>> Sortsbeskrivelser grønnsaker
>> Økologisk formeringsmateriale

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster 
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells Bioforsk Tema 9(15) 2014