Plante-dyrking

Kinakål-

Kinakål er ettårig, og tilhører korsblomstfamilien. Den har dyrkingsmessig mye til felles med andre kålvekster, men krever enda bedre
oppfølging under oppal for å gi en vellykket avling.


Kari Bysveen

Det dyrkes lite kinakål i økologisk landbruk. Den er svært utsatt for sjukdommer og skadedyr. Foreløpig har vært lavt avlingsnivå i de holdene som har vært med kinakål i økologisk dyrking.