Plante-dyrking

Brokkoli-

Brokkoli er litt mindre kravstor til klima enn for eksempel blomkål. Bruk av fiberduk eller nett betaler seg i denne kulturen og er en forutsetning for å unngå insektskade. Brokkoli har relativ kort veksttid, ca 60-70 døgn, og kan til husbruk dyrkes over det meste av landet.


Kari Bysveen

Brokkoli (Brassica oleraceavar. italica) er en toårig vekst i korsblomstfamilien. Mye av det som er skrevet om dyrking av hodekål gjelder også for brokkoli, så det lønner seg å lese kapitelet om hodekål før du tar fatt på dette.

Avlingsnivå

Vi har få data å holde oss til fra økologisk dyrking. En konvensjonell avling i Norge ligger mellom 800 og 1000 kg per dekar. Registreringer fra Sverige viser 600-800 kg brokkoli per dekar ved økologiske dyrking.

Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster 
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk, K. Bysveen, Økoringen Vest & Thomas Holz, NLR Østafjells Bioforsk Tema 9(15) 2014