Plante-dyrking

Kålrot-

Kålrot setter små krav til klima, og kan dyrkes over hele landet. I de fleste områdene er veksttida lang nok til at kålrot kan sås på friland og likevel gi god avling.


Jan Philips Olsen og Kari Bysveen

Tidligproduksjon av kålrot skjer med planta kålrot i de klimatisk gunstigste områdene. Kålrot utnytter jord og gjødsel svært godt. En kombinasjon av kålrot til mat og fôr var tidligere vanlig i det konvensjonelle landbruket, og er fortsatt en aktuell kombinasjon i økologisk dyrking. Bruk av fiberduk eller nett er nødvendig for å unngå kålfluer. Bruk av fiberduk øker sannsynligvis også avlinga i mindre gunstige strøk.

Kålrot (Brassica napus) er ei toårig plante og tilhører korsblomstfamilien. Mange av våre viktigste grønnsaker, blant annet hodekål, tilhører denne familien. Dyrkningsmessig er det mange fellestrekk, så det kan lønne seg å lese om hodekål før du leser dette om kålrot.

Avlingsnivå

Økologiske kålrotavlinger ligger mellom 2 og 3 tonn per dekar. Det er vanlig med store variasjoner på grunn av klumprot og skade av kålflue.

Viktig å huske ved dyrking av kålrot

  • Kålrot er ikke kravstor, hverken med hensyn til gjødsling, jord eller klima.
  • Kålrot gir mye god mat til både dyr og mennesker.
  • Kålrot bør helst såes og ikke plantes - det gir som regel best resultat i forhold til innsatsen.
  • Matkålrot må ikke bli for stor. La bare den beste varen komme ut i salg. Ta en smaksprøve!
  • Kålrot strekker seg raskt under spiring om det er lite lys. Det resulterer i rot med dårlig form.
  • Kålrot må ha et romslig vekstskifte på grunn av klumprotfaren. Sterk kalking løser ikke problemet, men skaper nye.
  • Unngå å få klumprotsmitte i åkeren gjennom gjødsel fra egne dyr, om du forer med avfall og utsortert vare.
  • Mot kålfluer brukes fiberduk, eller helst nett, i kombinasjon med vekstskifte.
  • Kålrota må ikke tørke ut etter høsting, og må nedkjøles raskt. Bruk plast for å hindre uttørking etter klargjøring for salg.