Jord - arbeiding

-Ugrasharving og jordarbeiding i mørke

Foregår jordarbeidingen i mørke, bidrar det til å redusere mengden ugras som spirer. For å oppnå en slik effekt kan arbeidet utføres om natta eller om dagen med tildekket redskap. Særlig harving og såing utført i mørke har vist seg å gi god effekt.

Av Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk - redigert fra boka Økologisk jordkultur (Hansen og McKinnon, 1999)

Uten lystilgang får ikke nye ugrasfrø det lille lysglimtet de trenger for å spire, slik de ellers får ved ordinær jordarbeiding. Det er derfor operasjonene som utføres sist, som det er viktigst å utføre i mørke. Dette er særlig effektfullt for ugrasarter med små frø, for eksempel meldestokk, balderbrå, tunrapp og vassarve.

Ugrasharving i for eksempel korn kan ha viktige jordarbeidingseffekter. Slik harving løsner skorpa etter nedbør og ved tilslemming, noe som forbedrer lufttilgangen og mineraliseringen i jorda.

Ulempen med jordarbeiding i mørke er at en ikke ser selve redskapen.