Økonomi & marknad

Priser-

Produsenter kan få merpris for sine økologiske produkter gjennom de ulike omsetningskanalene. Her gis en oversikt over merprisen for ulike produktgrupper.

Av Martha Ebbesvik (2013), oppdatert mai 2016

Merpris for økologisk melk

Tine Norske Meierier hadde som mål at 6 prosent av melken som Tine omsetter skulle være økologisk innen 2015. Merprisen er 75 øre per liter for godkjent økologisk melk for dem som får leveranseavtale med TINE. I mai 2015 kunngjorde TINE at de trengte mer økologisk melk. Produsenter nær TINEs anlegg i Verdal, Tunga og Harstad samt Rørosmeieriet får mulighet for inngåelse av leveranseavtaler. Det gis ikke merpris til økologisk geitemelk. Synnøve Finden og Q-melk-meieriene betaler ikke ekstra for økologisk melk.

Merpris for økologisk kjøtt
Nortura har avtaleordning for økologiske slakt. For storfekjøtt åpner de nå for å tegne nye avtaler både med dem som allerede har avtaler og med nye produsenter. For å få avtale kreves medlemsskap i Nortura, Debio-godkjenning og at hele produksjonen leveres til Nortura. For å styre varestrømmen vil slakting på Nortura sine anlegg skje på bestemte dager/uker. Sau og lam og storfe utenom inngått avtale kan fortsatt leveres som økologiske, men avregnes som konvensjonelle slakt.

Høsten 2015 gav Nortura følgende merpriser for økologisk kjøtt levert innenfor inngått avtale:

Øko-pristillegg: Kr 0,50 per kg for alle storfe unntatt kalv levert innenfor inngått avtale.

Øko-kvalitetstillegg: Gjelder bare ung okse, kastrat, kvige og ung ku levert innenfor inngått avtale, kr 6,50 per kg.

Krav som stilles til slaktet:

- Slaktevekt 200 - 375 kg

- Slakteklasse P+ eller bedre 

- Fettgruppe 1+ til og med 4-.  

Sau og lam 
Sau og ungsau: Pristillegg kr 1,00 per kg i uke 2 til 10 og uke 31-45.
Økologisk stjernelam: Pristillegg kr 3,00 per kg i uke 2 til 10 og uke 31-45.

Krav som stilles til slaktet:

- Slaktevekt 16,1 kg og mer

- Slakteklasse O+ eller bedre 

- Fettgruppe 1+ til og med 3.  

Kalv, vær, geit, kje og gris har ikke økologisk varestrøm og gis ikke tillegg i prisen.

 

Det er produsentens ansvar å merke dyrene med Debios slaktemerke. Hvis ikke merkingen er korrekt, blir dyrene slaktet og avregnet som ordinære slakt.

En del private slakterier tar også imot økologiske slakt. Merprisene fra private slakterier vil avvike og variere fra det som er skrevet ovenfor og må sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

Merpris for økologiske egg

Både eggsamvirket (Nortura) og private omsetningsledd tar i mot økologiske egg og betaler en merpris for disse. Det er store prisforskjeller mellom ulike mottakere av økologiske egg.

Nortura gir merpris for størrelse L og M. Merprisen er kr 9,20 - 10,20 - 11,20 per kg, avhengig om en sammenligner med Solegg fra frittgående høner, egg fra frittgående høner eller egg fra høner i miljøinnredning. Gjennomsnittlig merpris til produsent i 2014 var kr 9,13 over prisen på konvnsjonelle egg i størrelse M og L fra frittgående høner.


Merpris for økologisk korn, erter og bønner
Flere møller tar nå i mot økologisk fôrkorn, matkorn, erter og bønner. Prisfastsettelsen for økologisk korn tar utgangspunkt i lokal prisfastsettelse for konvensjonell vare med et pristillegg for økologisk korn. All leveranse av økologisk korn må være avtalt på forhånd. Merpris varierer fra mølle til mølle.

Felleskjøpet Agri på Østlandet og i Trøndelag utbetaler følgende økotillegg for sesongen 2015/2016:
  Merpris/kg
 Bygg  kr 1,35
 Spelthvete, matkvalitet  kr 4,00
 Øvrige kornslag og fôrkorn,  åkerbønner og oljefrø  kr 1,20
 Erter  kr 0,80

 

For Strand Unikorn Kvithamar gjelder de samme prisene.

Merpris for økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær
Merprisen for økologiske poteter, grønnsaker, frukt og bær vil variere gjennom året avhengig av tilførsler, marked osv. I 2014 var gjennomsnittlig merpris per kg til produsent kr 3,76 for potet, kr 4,37 for gulrot og kr 3,88 for epler.
Oikos - Økologisk Norge, gir jevnlig ut meldinger om anbefalte produsentpriser for potet, grønnsaker, frukt og bær. Disse meldingene inneholder anbefalte priser både ved salg til grossist, direkte til butikk og fra gård. Abonnement på prislista kan bestilles ved å henvende seg til Oikos.
 
Merkostnader for driftsmidler

Økologisk kraftfôr

Merkostnaden for økologisk kraftfôr varierer med markedstilgangen og prisen på økologisk korn gjennom året. Gradvis har de ulike kraftfôrslagene fått prisdifferanser som ligger jevnere opp mot hverandre, og i september 2015 var merkostnadene for kraftfôr til drøvtyggere, fjørfe og svin omtrent 1,50 kroner per kg, avhengig av leverandør og type fôr.
 
Andre driftsmidler i økologisk drift
Alle godkjente økologiske driftsmidler er tillatt. På Debios hjemmeside finnes en oversikt over tillatte driftsmidler. Dette driftsmiddelregisteret inneholder både driftsmidler som er økologisk godkjent og konvensjonelle driftsmidler som er tillatt brukt i økologisk produksjon.