Omlegging

Ressursutredning

Grad av forskjeller mellom konvensjonell og økologisk varierer fra gård til gård avhengig av blant anna produksjon og driftsmetoder og omlegginga merkes i grad deretter. Framtidig produksjon og vekstskiftemuligheter er viktige elementer i planlegginga. De lokale enhetene i Norsk Landbruksrådgivning hjelper med utredning og omlegging.