Økonomi & marknad

-300-400 kroner mer per dekar korn - kampanje for økt økologisk kornproduksjon

 

Selv med 40 prosent avlingsnedgang gir økokorn vel 300 kroner mer i dekningsbidrag enn konvensjonelt korn. Om avlingsnedgangen blir 25 prosent, øker merutbyttet til 400 kroner. Da er ikke ekstra arealtilskudd for økologisk kornproduksjon på 100 kroner per dekar tatt med.

Sist endret: 10/05/2017 13:08 Les mer

-Kompensasjon for økt kraftfôrpris krav fra Oikos

I snitt har prisen på økologisk kraftfôr steget med 16 prosent (ca 60 øre per kr) fra november 2007 til november i år. Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget leverte 26. november inn sitt krav til staten, blant annet med krav om kompenasasjon for økt pris for kunstgjødsel og konvensjonelt kraftfôr. Prisen på det økologiske kraftfôret har steget enda mer enn det konvensjonell og dette er bakgrunnen for at Oikos krever kompenasasjon også for denne økte kostnaden.

Sist endret: 19/05/2017 09:39 Les mer

Inntekter i husdyrholdet-

Inntektene i husdyrholdet vil endres ved omlegging til økologisk drift. Offentlig tilskudd til økologisk husdyrhold og merpris på produktene vil gi flere inntekter, mens lavere ytelse og dyrere kraftfôr virker negativt på sluttresultatet. Størrelsen på de ordinære tilskuddene til husdyrhold og fôrproduksjon vil også bli påvirket av ei omlegging.

Sist endret: 19/10/2016 13:00 Les mer

Inntekter planteproduksjon- ved omlegging

Foto: Mona Ringnes

Inntekter fra planteproduksjonen vil endres ved omlegging til økologisk drift. Inntektene avhenger blant annet av valg av vekst, avlingsnivå, offentlige tilskudd og ikke minst merprisen som kan oppnås for produktene når karenstida er over.

Sist endret: 02/11/2016 15:11 Les mer

Omsetning av produkter-

Det er mange omsetningsmåter for økologiske produkter. De vanlige omsetningskanalene tar i mot øko-varer, men med ulike former for mer direkte salg kan produsenten få en større del av fortjenesten. Noen mindre foredlingsbedrifter og grossister har spesialisert seg på økologiske produkter.

Sist endret: 18/05/2017 15:28 Les mer