Klima & miljø

-Redusert klimapåvirkning fra jordbruket

Nytt europeisk samarbeid for redusert klimapåvirkning fra jordbruket ble nylig igangsatt. Demonstrasjonsgårder i Sverige, Italia og Tyskland skal iverksette tiltak som vil redusere utslipp av klimagasser fra gårdene. Effekt av blant annet resirkulering av næring på gårdsnivå, vekstskifte med belgvekster og optimalisering av jordarbeidingen på klimagassutslipp så vel som biodiversitet og økonomisk resultat vil bli registrert i prosjektet SOLMACC LIFE.

Sist endret: 21/03/2017 13:39 Les mer

-Økologisk dyrking fremmer biologisk mangfold

Økologisk dyrking øker det biologiske mangfoldet på alle nivå, helt fra de minste bakterier til pattedyr. Dette er konklusjonen i den største sammenstillingen som noensinne er gjort av ulike studier som sammenligner økologisk og konvensjonelt landbruk rundt om i verden.

Sist endret: 12/03/2017 16:09 Les mer

101 år med Haber-Bosch-metoden-

I 2009 var det 101 år siden Fritz Haber og Carl Bosch for første gang framstilte ammoniakk industrielt. Dette gav startskuddet for industriell framstilling av kunstgjødsel-nitrogen i stor skala. Matproduksjonen har i deler av verden hatt en formidabel økning siden den gang. Men hva betyr det for miljøet at så mye nitrogen blir biologisk tilgjengelig?

Sist endret: 23/05/2017 13:21 Les mer

-Redusert klimapåvirkning fra jordbruket

Nytt europeisk samarbeid for redusert klimapåvirkning fra jordbruket ble nylig igangsatt. Demonstrasjonsgårder i Sverige, Italia og Tyskland skal iverksette tiltak som vil redusere utslipp av klimagasser fra gårdene. Effekt av blant annet resirkulering av næring på gårdsnivå, vekstskifte med belgvekster og optimalisering av jordarbeidingen på klimagassutslipp så vel som biodiversitet og økonomisk resultat vil bli registrert i prosjektet SOLMACC LIFE.

Sist endret: 21/03/2017 13:39 Les mer

Farlig kjemi-cocktail

 

Blanding av hormon- hermende stoffer, som hver for seg er uskadelige i små doser, kan gi misdannelse av mannlige kjønnsorganer. Forskningsresultater fra Fødevareinstituttet i Danmark viser at en bør ta hensyn til cocktaileffekter ved risikovurdering av kjemiske stoffer. Fødevarestyrelsens stikkprøvekontroll i 2006 viser at nesten 1/3 av prøvene av frukt og grønt inneholdt rester av minst to sprøytemidler.

Sist endret: 01/11/2012 10:07 Les mer

Kunnskap for å forstå klimaendringene-

Klimastasjon (Foto: Liv Birkeland)

Drivhuseffekten er både livsnødvendig og livsfarlig. Uten drivhuseffekten ville temperaturen på kloden vært cirka 18 minusgrader.


Sist endret: 07/04/2017 16:55 Les mer

Lystgass i landbruket - faktorer som påvirker utslipp

Dårlig drenering (Foto: Mona Ringnes)

Lystgass (N2O) er en nitrogenforbindelse som bidrar til global oppvarming. Hvert kg lystgass har samme oppvarmingseffekt som 300  CO2-ekvivalenter*. Her beskrives kilder til lystass, noen faktorer som påvirker lystgassutslipp og muligheter til å redusere utslipp fra landbruket.

Sist endret: 10/08/2010 12:14 Les mer

Økologisk mat – bra for klimaet?-

Dette merket viser at varen er økologisk

Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe dem til å bevare dem.

Sist endret: 15/06/2017 11:09 Les mer

-Glyfosat viste sterk sammenheng med fusarium i korn

Glyfosatsprøyting i jordbruket viste sterk sammenheng med forekomsten av den giftproduserende soppen fusarium i korn. Det viser et fire-årig studium gjort i de store kornområdene på den kanadiske prærien hvor fusariumangrep er et voksende problem.

Forskernes oppgave var å se om de kunne identifisere dyrkingsfaktorer med betydning for fusariumangrepene. Dyrkingssystem og vekst foregående år hadde en viss betydning for forekomst av fusariumsoppen, men aller tydeligst i samtlige år var sammenhengen med sprøyting med bekjempingsmiddel som inneholdt glyfosat. Sprøyting de siste 18 månedene økte risikoen for fusarium enda mer.

Sist endret: 16/06/2017 13:12 Les mer

Gener i generasjoner, eller geniale gener i rasjoner?-

Mulighetene som genmodifiserte organismer (GMO) gir det økologiske landbruket er et tema som stadig kommer opp. Det økologiske landbruket har aldri uttrykt noe behov for slike organismer. Er det fordi økobonden ikke forstår sitt eget beste? Eller er det forskerne som ikke har oppfatta hva økologisk landbruk egentlig er?

Sist endret: 21/03/2017 13:22 Les mer