Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Åkertistel for mørke høstkvelder

Nå er det studietid! Mens dødt løv fyker rundt hushjørnet kan du bruke tida inne til å oppdatere deg, blant annet på tiltak mot åkertistel i økologisk landbruk.


Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

Det svenske Jordbruksverket gir ut informasjonshefter med mange ulike emner. En del av heftene omhandler økologisk landbruk. De nyeste heftene omhandler blant annet pollinering i økologisk frukt- og bærdyrking og omtale av et vekstskifteforsøk som har vært drevet i 18 år. For to år siden ble det utgitt et hefte om tiltak mot høymole.

Hefte nr 11 2008 handler om tiltak mot åkertistel. I heftet fins en oversikt over anbefalte råd til praktikere, foruten stoff om åkertistelens biologi og forekomst. Tiltakene som beskrives er både forebyggende og direkte tiltak. Forfatteren mener at vekstskifte med eng er det aller beste tiltaket for å regulere åkertistelbestanden.

>> Last ned heftet Åtgärder mot åkertistel i ekologisk produktion, pdf (0,7 MB)
>> Besøk Jordbruksverkets eget nettsted om ugras i økologisk produksjon
>> Les hva tre ringledere i Trøndelag anbefaler som tiltak mot åkertistel.