Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Nytt nettsted for økologi i storhusholdninger

 

Bioforsk Økologisk, Nofima mat (tidligere Matforsk) og Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård samarbeider om å utvikle økologisk mat i storhusholdninger. Prosjektet KjøkkenØkologi er et resultat av dette, og nå kommer nettstedet med samme navn.

 


 

 

Skiva gulrot i balje hos Farmers. Foto: Leif Arne Holme

Til sammen har de tre organisasjonene arbeidet på flere måter med økologisk mat i restauranter, offentlige kantiner og med utviklinga av produkter tilpassa dette markedet. Her kan vi nevne Stavanger kommune, IKEA, St Olavs Hospital, Forsvaret og et mylder av foredlingsbedrifter og produsenter.

 
Handtering av skiva gulrot på kjøkkenet, St Olavs Hospitals

Prosjektet er allerede i gang med å bistå de av landets øko-løft-kommuner som skal arbeide med økologisk mat i skoler, på sjukehjem, i lokale serveringsbedrifter og lignende.

Kontaktperson er prosjektleder Trond Høivik (952 30 068)

Relevant på Agropub:
>> Meny à la Bioforsk Økologisk 
>> Hvordan gjøre ei storhusholdning økologisk (Fra boka «Måltid, årstid, nåtid!»)
>> Sertifisering av storkjøkken 
>> Potet til storkjøkken