Gjødsel & næring

Mykorrhiza

Mykorrhizahyfer tomatrot Foto Theo Ruissen
Mykorrhiza er betegnelse på det symbiotiske forholdet mellom planter og nyttesopp. I naturen har over 90 prosent av plantene mulighet til å danne mykorrhiza og den er vanlig i alle biomene på land. I landbruket, som i naturen, har mykorrhiza viktige funksjoner for plantenes vekst og næringsopptak.


Mona Ringnes, Bioforsk Økologisk

Mykorrhiza utvikla seg samtidig med landplantene for 450 millioner år siden. Den er en av de største komponentene i jordbiotaen (alt levende under jordoverflaten) og har stor betydning for jordbiotaens aktivitet og jordas karbonlager.

Generelle funksjoner og mangfold
Mykorrhiza har stort mangfold innen både arter, funksjoner og utbredelse. Mens mange planter kan vokse uten symbiose, er mykorrhizasoppen avhengig av planta. Planta forsyner soppen med karbon (hovedsaklig sukker) og uten denne tilførselen kan ikke soppen utvikle seg.

Hvis det isolert sett fokuseres på at planta avgir karbon den kunne brukt på egen vekst ser dette mest ut som ett negativt karbonsluk. Inkluderes derimot faktorer positivt for produksjonen kan mykorrhiza anses som en viktig ressurs i økologiske systemer. Mykorrhiza kan forbedre plantevitalitet gjennom vann og næringsopptak, fungere som biologisk patogenkontroll, forbedre jordforholda og ha gjødseleffekt.

Mykorrhiza og nitrogenfiksering
Nitrogenfikserende planter har bakterier på røttene som fikserer nitrogen. Dette er ikke til hinder for å også etablere mykorrhiza. Tvert imot er normen Ole Brumm strategi: Ja takk, begge deler.

Les videre:
Typer mykorrhiza
Etablering og bevaring av mykorrhiza
Nyttige sopper - mykorrhiza i jordbær