Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økologiske fylkesmenn

Fylkesmann nettside

Som regjeringens forlengede arm ut i fylkene spiller Fylkesmannen en viktig rolle for utviklinga av økologisk landbruk. På nettet finner du oversikt over landets fylkesmenn og tilgang til informasjon om landbruk og naturforvaltning nyttig for enhver landbruker, og ikke minst grundig oversikt over mer og mindre formelle økologiske happenings i nærområdet.


Mona Ringnes, Bioforsk Økolgisk

 

Tilgjengelig informasjon hos Fylkesmannen varierer mellom fylkene og eksempler er blant anna:

  • lokale økologer
  • fylkesvise handlingsplaner for økologisk landbruk
  • tilbud om regionale studieturer og informasjonsmøter for både den nysgjerrige og den viderekomne
  • informasjon om økoløft i kommuner
  • tips om økologiske tilskuddsordninger 

Hvordan finne fram
De forskjellige fylkene har lignende utforming på sine hjemmesider og du finner «Økologisk landbruk» i menyen under «Landbruk» . Unntak er Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Vest-Agder der du kommer fram via et ekstra klikk på «Jordbruk».

Fylkesmannens oppgaver
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. Kilde: www.fylkesmannen.no