Jord- & plantehelse

Ugras på svensk

Hønsegras blomsterranke. Foto: Liv Birkeland

Ugras er en av hovedutfordringene i økologisk dyrking. En effektiv regulering krever en helhetlig tilnærming til ugraset, med både forebyggende og direkte tiltak. Det svenske Jordbruksverket lanserte nylig en egen hjemmeside om ugras i økologisk landbruk og regulering av dette.


Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

 

Ugras kan være problematisk i økologisk drift. Rotugras kan bli et økende på gårder med mye korndyrking. Frøugras kan bli dominerende særlig på lett sandjord og myrjord. Det er ikke en enkelt teknikk eller metode som kan løse ugrasproblemene i økologisk landbruk, men en samlet effekt av flere indirekte og direkte metoder over flere år. Og det er avgjørende at løsningene blir tilpassa den enkelt gard og felt.
  
Svenske Jordbruksverket har laget en egen nettside om ugras til hjelp for både produsenter og rådgivere. Her finner du mye nyttig stoff. Du kan lese om de ulike artenes biologi og utbredelse og om tiltak for å regulere dem. Ugrasharving, radrensing og beitepussing beskrives sammen med andre direkte tiltak. Aktuelle tiltak er også inndelt etter de enkelte kulturvekstene.

Hjemmesida inneholder lenker til pågående feltforsøk og forskningsprosjekt knytta til ugras i økologisk landbruk og har kalender med aktuelle aktiviteter, blant annet markdager og kurs. Her er det også lenker til videre lesing, blant annet temahefter, informasjonsfoldere og foredragspresentasjoner. En kan også klikke seg videre og bestille bok om ugrasregulering i åpen åker i økologisk dyrking.

Det er Jordbruksverket i Sverige som står bak hjemmesiden. Svenske instanser tilsvarende norske landbrukorganisasjoner og fylkesmannens landbruksavdelinger deltar i referansegruppa for prosjektet. Svenske forhold er svært like norske med tanke på ugras, så det bør være mye nyttig kunnskap å hente for norske produsenter og rådgivere på denne sida.

Vi tipser også om ugrassidene til britiske Garden Organic, som forskningsinstituttet Henry Doubleday Research Association står bak.