Klima & miljø

Energisparing i øko-landbruket

jordkloden
Reduksjon av energiforbruket i økologisk landbruk er mulig, blant annet ved å spare elektrisk strøm. Bruk av biogass, produsert av husdyrgjødsel og gras, kan være positivt for energibruk og oppbygging av organisk materiale i jord. Valg av kosthold påvirker mengde utslipp av klimagasser i matproduksjonen.


Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

Disse konklusjonene framkommer i en artikkel skrevet av  Niels Halberg, direktør for det danske forskningssenteret for økologisk landbruk. I artikkelen gir han en oversikt over muligheter økologisk landbruk har til å redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Han bygger artikkelen på data fra undersøkelser knytta til:

  • energieffektivitet i økologisk landbruk
  • potensialet for å redusere bruken av ikke-fornybar energi
  • betydningen av energibruken på klimagassutslippene fra ulike produksjoner
  • sammenligninger av klimagassutslipp fra ulike økologiske og konvensjonelle produkter.

Full gass for organisk materiale
Halberg mener at mange økologiske mjølkeproduksjonsgårder kan spare inntil 25 % strøm ved bare å benytte eksisterende teknologi. Han mener også at biogass-produksjon burde være mer utbredt i økologisk landbruk, ikke minst fordi det i tillegg til energiproduksjon kan bidra til oppbygging av organisk materiale i jord, vekstskifte og resirkulering av næringsstoff.

Et visst produksjonsnivå
Dersom redusert forbruk av drivstoff i plantedyrkinga medfører mye mindre avling, stiller Halberg seg kritisk til klimaeffekten. Gode avlinger og fornuftig handtering av organisk materiale er derimot entydig positivt.

Klima via handlevogna
Overgang fra kjøtt og meieriprodukter til et kosthold basert på planteprotein er et viktig bidrag forbrukeren kan gjøre for å redusere klimagassutslippene fra matproduksjonen. Det er også positivt å unngå veksthusprodukter og produkter transportert med fly.

Innholdet i artikkelen «Energy use and green house gas emission in organic agriculture» ble presentert under konferansen "Organic agriculture and climate change" som ble arrangert i Frankrike i april i 2008.