Gjødsel & næring

Nok med for lite svovel-

Svovelkrystall. Kilde: Wikimedia
 

De norske normene for innhold av svovel (S) til grovfôrplanter og husdyr ser ut til å være for høye. De er i alle fall ikke tilpasset situasjonen ved økologisk produksjon. Undersøkelser viser at til tross for lavt innhold av svovel i jord og fôr var det ingen positiv effekt av svovelgjødsling


Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk

Det er Sissel Hansen, forsker ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll, som har ledet en undersøkelse om svovelinnhold i engplanter på 27 økologiske gårder med kyr eller sau. Felles for gårdene var at innholdet av svovel i jord og fôr var lavere enn det som anbefales for god plantevekst og for tilstrekkelig svoveltilgang til kyr og sau. Hansen fant at avlingene ikke økte ved ektra svovelgjødsling, og innholdet i plantene økte relativt lite i forhold til mengden S som ble tilført. Bare på et bruk ble det observert symptom på dårlig svovelforsyning, det var i form av dårlig ullkvalitet.

Funnene i undersøkelsen gjør at forskerne mener at anbefalingene som brukes i dag er satt for høyt, særlig til bruk i økologisk produksjon. Sissel Hansen anbefaler en kritisk gjennomgang av disse.