Fôrdyrking & beite
Åker med erter av sorten Faust
Åker med erter av sorten Faust: Foto: Bioforsk

-Dyrking av belgvekster til kraftfôr

Belgvekster er en svært viktig del av et vellykka økologisk landbruk. Deres evne til å samle nitrogen fra lufta ved hjelp av bakterieknoller på røttene gjør det mulig å drive jordbruk uten hjelp fra Yara og andre kunstgjødselprodusenter. Kravet om 100 % økologisk fôr til drøvtyggere gjør det aktuelt å dyrke erter og åkerbønner til proteinfôr i deler av Norge.


 

Dyrking av kjernebelgvekster i reinbestand er nytt for mange. Veiledningsmateriell for økologisk dyrking kan være til hjelp for den som vil starte med slik produksjon.

På Agropub finner du et temaark om belgvekster til modning. Det gir en kort innføring i dyrkingsmetoder, såmengder og sortsvalg for norske forhold.

Du kan også benytte deg av ØkologiPlan. Dette er et økonomisk planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstdyrking. Det er utviklet med nye prinsipper for dekningsbidragskalkyler, tilpasset økologisk landbruk. Blant annet er det tatt hensyn til flerårig vekstskifteplanlegging og større avlingsvariasjon fra år til år.

Jordbruksverket i Sverige har gitt ut to hefter, ett om dyrking av erter og ett om dyrking av åkerbønner:

Vil du lese mer om dyrking av proteinkraftfôr i Norge, kan du lese rapporten Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr.