Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-78 flere øko-bønder første halvår

større vekst innen omsetning og foredling

Bonde og veileder

Veksten i antall virksomheter registrert hos Debio fortsetter. Trenden fra 2007 videreføres, med størst vekst i antall bedrifter som driver salg og foredling av økologiske produkter. Det blir fremdeles flere primærprodusenter med økologisk godkjenning, men veksten her er ikke like stor.


Liv Birkeland, Bioforsk Økologisk

 

At flere aktører innen salg og foredling er godkjent av Debio resulterer i stadig flere økologiske produkert. I utgangen av juni kunne 4665 produkter markedsføres med  Debiomerke. Det er en økning på 625 så langt i år. Dette sammenfaller med den internasjonale utviklinga med sterk vekst i handelen med økologiske produkter. I følge nettstedet EkoWEB økte den globale øko-omsetninga med 20 % i 2007.

Økninga i antall Debio-registrerte produsenter viser samme tendens som i 2007, med en svak brutto vekst. Det kommer altså flere bønder til enn det som forsvinner gjennom utmelding av Debioordninga.

Les heile saka hos Debio