Gjødsel & næring
Hodekål veg striper

-Mikronæringsstoff i jord med høy pH

problem ved dyrking av grønnsaker

For å redusere problemene med klumprot, har en del grønnsaksareal blitt kalka kraftig opp. Dermed er pH i jorda steget til et nivå der klumprotsoppen trives dårlig og gjør mindre skade. Samtidig er plantetilgjegeligheten for en del mikronæringsstoff dårlig ved forhøyet pH. Det kan gi mangelsjukdommer og avlinga reduseres i mengde og kvalitet.


 

Konvensjonelle grønnsaksbønder har kompetanse og erfaring som er et godt utgangspunkt for å dyrke etter økologiske metoder. Jorda som disse bøndene har kan imidlertid skape problemer, dersom forhøyet pH er brukt som strategi for å holde smitten av klumprot under kontroll.

Klumprotangrep på hodekål. Foto: Jan Phillips OlsenKålplanter angrepet av klumprot. Foto: Jan P Olsen

I et konvensjonelt driftssystem kan det være akseptabelt å forhøye pH for å holde klumprotsoppen i sjakk, og heller sikre plantenes tilgang av næring gjennom bruk av ulike typer kunstgjødsel.
I et økologisk driftssystemm, der færre innsatsfaktorer er tilgjengelig, må man bruke andre strategier:

  • redusere pH i jorda
  • finne akseptable og effektive kilder for mikronæringsstoffer

Espen Govasmark ser i rapporten «Bedre tilgang av mikronæringsstoff til grønnsaker ved økologisk dyrking på jord med høy pH» nærmere på problemstillinga og mulige løsninger.