Tilsetningsstoffer i økologisk mat
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Tilsetningsstoffer i økologisk mat

Mange er bekymra for tilsetningsstoffer vi får i maten. Det gjelder både hvert stoff for seg, men også blandinga av forskjellig tilsetningsstoffer til sammen. Er det tillatt med like mange tilsteningsstoffer i økolgogisk mat som det er i den «vanlige maten»?

Liv Birkeland og Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

Omtrent 350 tilsetningsstoffer er tillatt i konvensjonelle matprodukter. I økologisk mat er det tillatt bare 36, altså omtrent en tidel. Ingen av de tillatte tilsetningsstoffene er kunstige farge- eller aromastoffer. Personer som reagerer allergisk på tilsetningsstoffer i maten kan derfor oppleve en positiv effekt av å spise økologiske produkter.

Det er heller ikke tillatt med tilsetningsstoffer som er produsert ved hjelp av genmodifiserte organismer (enzymer, hjelpestoffer) eller gemodifiserte organismer i seg selv (bakteriekulturer, gjær) i økologiske matvarer.

Debio har regler for og kontrollerer foredling av økologiske varer