Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økologisk krafttak for 52 kommunar

Økoløftkommuner. Ill: Statens landbruksforvaltning

To departement deler ut 20 millionar kroner til kommunar som vil satse på økologisk forbruk og produksjon. Til saman er det 31 prosjekt som har fått tilskott. Landbruksminister Riis-Johansen seier at prosjekta er viktige for å nå 15 %-målet for økologisk mat og landbruk.


Liv Birkeland, Bioforsk Økologisk

 

Les meir hjå:

Det er også laga ein oversikt over kva for prosjekt og kommunar som har fått støtte.