Jord- & plantehelse

Mekanisk ugrasregulering-

metoder og maskiner

Fingerhjul til ugrasregulering

Ugrasharv brukes i korn, men kan også brukes i grønnsaker, bønner og oljevekster. Fingerhjul fungerte bedre enn skrapepinner i kålvekster. Ulike maskiner og utstyr til mekanisk ugrasregulering har forskjellig effekt på ugraset. Uansett er det en fordel å ta ugraset mens det er lite, nøyatig timing er ofte avgjørende.


Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk

Radrenising med ulike typer skjær, roterende bøster, gummifingre og ugrasharving presenteres i et populærvitenskapelig heftefra JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik), skrevet av Fredrik Fogelberg.

Ulike metoder fungerer forskjellig i ulike kulturer og vær. Metoder som rykker opp ugraset fungerer best der kulturplantene er godt rota og i tørt vær. I vått vær vil denne metoden kunne gjøre vondt værre. Fogleberg mener at man ofte bare ser på maskinens pris, istedet for å se på totalregnskapet i urgasreguleringa. Med en dyrere og mer presis maskin, kan man ofte redusere behovet for manuell luking, noe som sparer personalkostnader. Mye av utstyret som presenteres i heftet finnes hos Høgskolen i Hedmark, avdeling Blæstad.

 

Andre relaterte saker:
Direktetiltak mot ugras i åpen åker
På Finstad bekjempes ugraset termisk og mekanisk