Plante-dyrking

Overgjødsling i oppalet

Hodekål etter oppal. Foto: Kirsty McKinnon

Vi anbefaler å bruke større plugg i økologisk oppal enn i konvensjonelt. Dette fordi jorda må inneholde nok næringsstoffer til småplantene. Av plasshensyn kan det likevel være aktuelt å bruke små plugger. Erfaringene våre er at det kan gå bra med små plugger, men at man da må ha ei overgjødsling som fungerer.

 


Kari Bysveen, Fabio Forsøksring

 

Stopper næringstilgangen til småplantene opp, stopper også veksten, og kvaliteten på småplantene blir dårlig. Sersom man planter ut småplanter av lav kvalitet (bleike, slengete, rotsnurr), bli etableringa på dårlig og det tar lang tid før etter utplanting før veksten tar seg opp igjen.

Regelverket
Debio krever at 50 % av nitrogenet (N) gitt i oppalet skal være fra økologisk produksjon. Det er ikke alltid like lett å få tak i god, økologisk oppalsjord. Noen dyrkere kan av og til se seg nødt til å bruke jord som ikke har en økologisk gjødselkilde. Da er det viktig at i alle fall næringa som gis gjennom overgjødsling i oppalet er av økologisk opprinngelse.

Forsøk med overgjødsling av småplanter
Skal man bruke små plugger, for eksempel pluggbrett med 160 plugger, er hver plugg drøye 3 cm på toppen og 5 cm djup. Med så lite jordvolum er overgjødslin nødvendig. Nettopp dette var utgangspunktet for overgjødslingsforsøket som vi utførte i Fabio i februar og mars 2008.

Mer om oppal på Agropub:
>> Al opp dine egne planter til kjøkkenhagen