Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Mer korn gjennom samarbeid

Gårdssamarbeid for mer økokorn

Nord-Trøndelag har den største produksjonen av økologisk korn på landsbasis, men mangel på vekstskifte gir ofte problem med næringsforsyning og ugras i kornet. Solrun Kolstad og Ingrid Gauslaa i Trøndelag Forsøksring mener at samarbeid mellom gårder med ulik produksjon kan gi svært gode løsninger.


Ingrid Gauslaa, Trøndelag Forsøksring og Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk
 
Husdyrhold og grasproduksjon kan være glimrende å kombinere med økologisk dyrking av korn. I Trøndelagsfylkene blir mye av av det økologiske kornet produsert på gårder med gris. Da er næringstilgangen noenlunde under kontroll, men det kan være et problem at disse gården mangler vekstskifte med gras. Det er fordi det kan utvikle seg store problemer med rotugras i kornarealene.

I både pose og spekk...

Melkebruk og kornbruk ligger ofte side om side, og det gir muligheter for samarbeid. Samarbeid mellom grovfôr- og korn/griseprodusenter er også en fordel for grovfôrprodusenten, ved at noen år med korn reduserer mengden høymole og annet engugras. Tilgang på mer gras/fôr fra en nabo sikrer fôrgrunnlaget og gir mulighet for eventuelt økt melkekvote.

Prosjekt
Det er mange problemstillinger og beregninger som ligger rundt samarbeid på tvers av produksjoner. Prosjektet «Økokorn og samarbeid om vekstskifte» skal sammen med utvalgte samarbeidende gårder diskutere, beregne og prøve ut ulike avtaler og samarbeidsformer for å få en vinn-vinn-situasjon. Samarbeidet kan være alt fra å drive gårdene som en enhet til kun å omhandle ulike kjøpsavtaler. Målet er å lage et verktøy for ulike samarbeidsavtaler og prøve dem ut på ulike gårdssamarbeid etterpå. I sesongen vil prosjektet arrangere markdager for å se på vekstskiftene og diskutere samarbeidsformer. Prosjekter er et samarbeid mellom Trøndelag Forsøksring og Steinkjer kommune. Felleskjøpet Agri, Inderøy, Stjørdal og Levanger og Verdal kommune er også med.