Klima & miljø

Økologisk landbruk i IAASTD - rapport-

moshi 077_640x427

Et internasjonalt forskningsprosjekt konkluderer med at økologisk landbruk er et viktig bidrag til de nødvendige endringene som må til for global matvaresikkerhet og reduksjon i klimagasser.

400 vitenskapsfolk, 54 regjeringer og mange NGO´er og bransjeorganisasjoner står bak konsensusrapporten «International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development» (IAASTD). Sverige og Finland er blant landene som står bak rapporten, mens Norge og Danmark ikke er med.

Industrijordbruk

Rapporten anklager industrijordbruket for å være for «sneversynt». Den oppfordrer til en gjennomgripende endring i måten å drive jordbruk og matproduksjon på, med et mer helhetlig utgangspunkt. Hovedbudskapet er at små-skala landbruk og agro-økologiske metoder kan forhindre dagens matvarekrise og løse problemene på lokalt nivå.

Økologisk landbruk betegnes som et viktig bidrag for å sikre den globale matforsyninga, redusere klimagassutslippene fra jordbruket, beskytte jordsmonnet og bevare biologisk mangfold.

Bredde i temaene

Konklusjonene fra prosjektet er til dels dramatiske og kontroversielle, blant annet om bruken av GMO (genmodifiserte organismer). Rapporten tar også opp temaer som:

  • matsikkerhet
  • bærekraftig utvikling av miljøet
  • bioenergi
  • klimaendringer
  • helse
  • handel med mat
  • kvinner i jordbruket

Australia, Canada og USA er blant de landene som står bak kunngjøringen fra prosjektet, men som ikke støtter alle konklusjonene.

>> Last ned rapporten