Emne

-Øko-pedagogikk på nett

Nå fins det læremateriell om økologisk landbruk og mat for grunnskolen på nett. Stoffet er tilpasset ulike klassetrinn og omfatter ulike former for undervisningsopplegg.

 


Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

 

Lærere som ønsker å undervise om økologisk landbruk og økologisk mat har nå fått tilgang til viktig læremateriell. Nettsida Matskole har samlet en del pedagogiske læremidler for undervisning om økologisk landbruk og mat, miljøvennlig og sunt kosthold. En del av stoffet er bearbeidet fra den svenske Ekoskolan som er utarbeidet av KRAV.

På nettsida fins også lysark, et elevhefte, en lærerveiledning og faktaark utgitt av Bioforsk Økologisk. Undervisningsopplegget er tenkt brukt i 5. til 9. Klasse. Den norske utgaven er finansiert av Statens Landbruksforvaltning. Debio, Bioforsk Økologisk og andre har vært bidragsytere til sida. Redaktør er Elin Tyse.