Jord - arbeiding

Når er jorda «lagelig» for våronn?

Reidun Pommeresche vurderer jord om vaar
Om våren er iveren stor etter å komme i gang med jordarbeidinga. Da kan det være lurt å ha litt is i magen og vente til jorda er «smuldrende» før man starter. Husk at kjøring på for fuktig jord gir mest pakkeskade, og da hjelper det ikke en gang med tvillingdekk. Firehjulstrekk gjør kanskje at du enkelt kommer fram, men jordstrukturen blir ikke mindre skadet av denn grunn.


Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk og Kjell Mangerud

Vanninnholdet i jorda er ikke et godt mål for når man kan kjøre utpå med traktor om våren. Samme vanninnhold i ulike jordarter gir jord med helt ulike konsistens. En praktisk måte å sjekke om jorda er tørr nok til jordarbeiding om våren, er å klemme jord kraftig inne i hånda. Etterpå skal jorda smuldre og ikke dele seg i større klumper. Denne testen bør du også gjøre med jorda som er 10 cm nede i bakken.

Nypløyd jord og pakking

I våronna jordarbeides jorda og det lages til et nytt såbed. Forskning og erfaring viser at løs nypløyd jord ikke er det beste for plantevekst. Noe pakking skal til for at planter skal vokse og for at vannet i jorda skal kunne bevege seg ved egen kapillærkraft oppover i jorda senere i vekststesongen. Derfor tar ikke «våronntørr» jord skade av å bli overkjørt med traktor og redskaper som har breie dekk eller tvilling hvor lufttrykket er nede på 0,5 bar. Det blir heller ikke skadelig pakking av en tung trommel på slik jord.

Pakkeskader i og under matjordlaget

Pløying hjelper mot pakkeskader i matjordlaget, men ikke på pakkeskader dypere enn det. Der vil tørke/svelle og frost/tining være viktige faktorer. Pakkeskader under 50 cm dyp ansees nesten som evigvarende, da verken sistnevnte prosesser, røtter eller jordarbeidingsredskaper hjelper så dypt.