Klima & miljø

Miljø

 • Kortreist økologisk er best-

  En dansk rapport har sett på miljøpåvirkninger av importert økologisk frukt, grønt og ost. Importerte produkter med lang reisevei, er ikke bra for miljøet, er en av konklusjonene.

  (08.11.2013)
 • Klimapåvirkningen av økologisk produksjon-

  Hva er status for klimapåvirkningen av økologisk produksjon og hvilke muligheter har denne driftsmåten til å bidra til reduserte utslipp av klimagasser? Dette er tema for en kunnskapssyntese som nylig er utgitt av Centrum för ekologisk produktion och konsumption (EPOK) ved Sveriges lantbruksuniversitet

  (26.08.2013)
 • -Økologisk kvittering - alternativ miljømerking av matvarer
  Røde epler fra Stjernehagen. Foto: Kirsty McKinnon

  All matproduksjon bidrar til klimagassutslipp og kan ha andre negative miljøeffekter. Mange forbrukere ønsker å ta miljøansvar og ulike former for miljømerking av matvarer og matproduksjon diskuteres. «Økologisk kvittering» er et spennende alternativ til CO2-merking.

  (14.04.2008)
 • -Nanoteknologi i økologisk produksjon og foredling?
  NanotechFoglet

  Bruk av nanoteknologi og kunstig framstilte nanopartikler øker. Det kan være aktuelt å benytte produkter med nanopartikler i økologisk landbruk, men kunnskapen om eventuelle negative bieffekter er foreløpig svært begrenset. Mange mener derfor at med bakgrunn i "føre var"-prinsippet bør en utsette bruken av slike produkter i økologisk landbruk og produksjon.

  (03.04.2008)
 • Miljøeffektene av økologisk landbruk

  Det er brei enighet blant forskere om at økologisk landbruk kommer nærmest et miljøvennlig landbruk. Særlig gjelder dette bruken av kjemisk-syntetiske sprøytemidler som ikke er tillatt i økologisk drift. Også når det gjelder næringsbalanse og biologisk mangfold kommer økologisk landbruk best ut.

  (29.11.2007)