Klima & miljø

Miljø

 • Kortreist økologisk er best

  Ny dansk rapport har sett på miljøpåvirkninger av importert økologisk frukt, grønt og ost. Importerte produkter med lang reisevei, er ikke bra for miljøet, er en av konklusjonene.

  (08.11.2013)
 • Klimapåvirkningen av økologisk produksjon

  Hva er status for klimapåvirkningen av økologisk produksjon og hvilke muligheter har denne driftsmåten til å bidra til reduserte utslipp av klimagasser? Dette er tema for en kunnskapssyntese som nylig er utgitt av Centrum för ekologisk produktion och konsumption (EPOK) ved Sveriges lantbruksuniversitet

  (26.08.2013)
 • Økologisk kvittering - alternativ miljømerking av matvarer
  Røde epler fra Stjernehagen. Foto: Kirsty McKinnon

  All matproduksjon bidrar til klimagassutslipp og kan ha andre negative miljøeffekter. Mange forbrukere ønsker å ta miljøansvar og ulike former for miljømerking av matvarer og matproduksjon diskuteres. «Økologisk kvittering» er et spennende alternativ til CO2-merking.

  (14.04.2008)
 • Nanoteknologi i økologisk produksjon og foredling?
  NanotechFoglet

  Bruk av nanoteknologi og kunstig framstilte nanopartikler øker. Det kan være aktuelt å benytte produkter med nanopartikler i økologisk landbruk, men kunnskapen om eventuelle negative bieffekter er foreløpig svært begrenset. Mange mener derfor at med bakgrunn i "føre var"-prinsippet bør en utsette bruken av slike produkter i økologisk landbruk og produksjon.

  (03.04.2008)
 • Miljøeffektene av økologisk landbruk

  Det er brei enighet blant forskere om at økologisk landbruk kommer nærmest et miljøvennlig landbruk. Særlig gjelder dette bruken av kjemisk-syntetiske sprøytemidler som ikke er tillatt i økologisk drift. Også når det gjelder næringsbalanse og biologisk mangfold kommer økologisk landbruk best ut.

  (29.11.2007)