Klima & miljø

Kjemisk-syntetiske sprøytemidler

 • -Giftige opplysninger eller bare sprøyt?

  I år 2000 kan vi juble over nedgang i funn av sprøytemiddel i jordbær; kun 73 % av årets røde søte inneholdt sprøytegifter. I ett tilfelle blei det funnet rester av ulovlig sprøytegift. Dette gledesbudskap presenteres av Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) under overskrifta «Lite rester av plantevernmidler i norske jordbær» (Nærkontakt nr 4, 2000). Jeg lurer på når næringsmiddelpolitiet mener at det blir mye rester. Drøyt 90 %, eller kanskje 110?

 • Farlig kjemi-cocktail
   

  Blanding av hormon- hermende stoffer, som hver for seg er uskadelige i små doser, kan gi misdannelse av mannlige kjønnsorganer. Forskningsresultater fra Fødevareinstituttet i Danmark viser at en bør ta hensyn til cocktaileffekter ved risikovurdering av kjemiske stoffer. Fødevarestyrelsens stikkprøvekontroll i 2006 viser at nesten 1/3 av prøvene av frukt og grønt inneholdt rester av minst to sprøytemidler.

 • -Pesticider i vannet overskrider faregrensa
  image002

  Programmet JOVA overvåker pesticider i bekker og vassdrag i norske landbruksområder. I 2004 var verdiene i 12 prosent av prøvene over miljøfarlighetsgrensa for vasslevende organismer. Dette rapporterer forsker Gro Hege Ludvigsen ved Bioforsk Jord og Miljø om.

 • -Glyfosat viste sterk sammenheng med fusarium i korn

  Glyfosatsprøyting i jordbruket viste sterk sammenheng med forekomsten av den giftproduserende soppen fusarium i korn. Det viser et fire-årig studium gjort i de store kornområdene på den kanadiske prærien hvor fusariumangrep er et voksende problem.

  Forskernes oppgave var å se om de kunne identifisere dyrkingsfaktorer med betydning for fusariumangrepene. Dyrkingssystem og vekst foregående år hadde en viss betydning for forekomst av fusariumsoppen, men aller tydeligst i samtlige år var sammenhengen med sprøyting med bekjempingsmiddel som inneholdt glyfosat. Sprøyting de siste 18 månedene økte risikoen for fusarium enda mer.

 • -Farlig for frosk

  Roundup, en av verdens mest brukt herbicider er svært giftig for frosk, kommer det fram i en studie publisert i Ecological Applications. Roundup forårsaket en 70% nedgang i antall froskearter, og 86% nedgang i den totale mengden rumpetroll. Eksperimentet ble i utgangspunktet gjennomført for å se om Roundup hadde en indirekte virkning på frosk ved å drepe matkilden deres, algene. Resultatet ble imidlertid at tilførsel av Roundup førte til økt algemengde, fordi mesteparten av froskene ble drept. Tidligere forskning har vist at den giftige ingrediensen i denne sammenhengen ikke er glyfosat, men et av tilsetningsstoffene. 

  Kilder:

  Sammendrag av artikkelen i Ecological Applications

  Nyhetsbrev fra Organic Food Quality & Health, mai 2005

  Organic Consumers Assosiation

   

 • Kjemiske sprøytemidler - verre enn sitt rykte?

  I økologisk landbruk er det ikke tillatt med kjemiske sprøytemidler, men hvor ille er disse sprøytemidlene egentlig? Denne artikkelen diskuterer sider av sprøytemiddelbruken som har blitt lite belyst, som blant annet cocktaileffekten, følgestoffer til det aktive stoffet, grenseverdier og holdbarheten til analysemetodene.

 • -Eliminert kvalitet

  Det er ikke enighet om hvilke mål vi skal bruke for å bestemme kvalitet på matvarer. Og vi vakler mellom å vektlegge produktkvalitet eller produksjonskvalitet høyest. Så sitter jeg der, med en ryggmargsfølelse av at økologisk mat har høyere kvalitet enn konvensjonell mat, og løfter en økologisk og en konvensjonell banan opp mot begrep som tørrstoff, vitamininnhold, energiregnskap og sosial rettferdighet. Det er jammen ikke lett å finne de entydige vitenskapelige resultat. Kanskje Mattilsynet har rett; det er ingen forskjell?