Jord- & plantehelse

-Effekt av meitemark-kompost på tørråte i tomater

Vermikompost (meitemark-kompost) har gode biologiske egenskaper og et rikt og variert mikroliv. Ved universitetet i Bonn er effekten av kompostekstrakt undersøkt på tomatplanter. Bladgjødsling med ekstrakt fra vermikompost gav større tomater og mindre angrep av tørråte.


Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

 

Tre økologiske tomatsorter inngikk i forsøket, som ble utført på friland. Bladgjødsling med kompostekstrakt kontra vanlig, reint vann ble sammenlignet. Kompostekstraktet var næringsrikt og ble blandet med vann. Vermikompost har ikke gjennomgått en varmeprosess slik vanlig kompost har, og det er meitemarken som står for omdanninga av det organiske materialet.

Sykdommer i jord og på plantene

Acal makk

Effekt av kompost på plantesykdommer og skadedyr har imidlertid i liten grad blitt utført med vannblandet kompostekstrakt, men mest med tilførsel av fast masse. De få forsøkene som er gjort med kompostekstrakt tidligere har vist redusert angrep av jordoverførte sykdommer og skadedyr. Årsakene til dette er ikke klarlagt, men medvirkning av indusert resistens (se ramme) er nevnt som en mulig forklaring.

Forskerne ønsket å undersøke effekt på vekst og produksjon, virkning på morfologisk og kjemisk tomatkvalitet og mottakelighet for tørråte. Antall blomster på tomatplantene som fikk kompostekstrakt var lavere enn på de andre plantene. Kompostekstraktet påvirket også skallfastheten, avhengig av sort.

Indusert resistens er et fenomen der plantens egne forsvarsmekanismer blir aktivert ved hjelp av middel (for eksempel kompostekstrakt) som ikke har direkte effekt på skadegjøreren.

Fordelen med bruk av slike middel er at skadegjøreren ikke bygger opp resistens mot det, og det har effekt mot et brett spekter av sykdomsfremkallende organismer.

Størrelsen på tomatene økte ved bruk av slik bladgjødsling, det samme gjaldt nitrogeninnholdet i tomatene. L-Askorbinsyre-innholdet ble derimot redusert. Bare halvparten så mange av plantene vannet med kompostekstrakt viste tydelige tegn på angrep av tørråte sammenlignet med plantene som fikk bladgjødsling med bare vann.

Omfanget av forsøket var begrenset, men forskerne konkluderer med at bruk av vermikompost bør vurderes brukt i økologisk landbruk ikke bare som alternativt vekstmedium i stedet for torv, men også som bladgjødsling og forebyggende planteverntiltak.

Mer om meitemark på Agropub
>> Økologisk småskrift: Meitemark og jordforbedring (pdf 600 kB)
>> Bioforsk tema: Meitemark gir god jord (pdf 737 kB)
>> Bioforsk tema:Studer meitemark ved å grave jordprofil (pdf 784 kB)
>> Bioforsk tema: Artsbestemmelse av meitemark (pdf 381 kB)
>> Effekter av ulike dyrkingssystemer på tetthet og biomasse av meitemark (pdf 218 kB)

Kilde
Zaller, J.G. 2006. Foliar spraying of vermicompost extracts: Effects on fruit quality and indications of late-blight supression of field-grown tomatoes. Biological Agriculture and Horticulture, Vol 24, s. 165-180