Økologisk handbok (GAN)

GFR-mjølk, gjør valget lettere

Er du i tenkeboksen og vurderer økologisk mjølkeproduksjon som et mulig veivalg på din gard. Da er GFR-mjølk noe for deg.


Anne Kristine Rossebø, Norsk Landbruksrådgivning og Solveig Goplen, Tine

Et tett samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Tine sikrer nå mjølkeprodusenter som vurderer omlegging til økologisk mjølkeproduksjon den beste rådgiving som de to aktørene kan tilby. LFR og Tine tilbyr nå 18 timer rådgiving for å hjelpe potensielle økologiske mjølkeprodusenter i definerte klyngeområder til å ta den beste avgjørelsen for om økologi er et rett valg.

Erfaringer fra prosjektet «Mer Økomjølk til Tine» som Hedmark Forsøksring i samarbeid med Tine har gjennomført i Mjøsområdet ble brukt som utgangspunkt for å videreutvikle rådgivingen ut mot potensielle nye økologiske mjølkeprodusenter. Erfaringene fra Mer Økomjølk til Tine var helt klare. Det er mye å hente på tett samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Tine. Det resulterer i mer helhetlig og samordnet rådgivning, som er et stor pluss for bonden som får råd.

 
Ku og kalv i kvitkløvereng
 

Spill hverandre god er et kjent utrykk. Norsk Landbruksrådgivning og Tine tror på det. Ved å utnytte den kompetansen de er best på vil bonden få det beste grunnlaget å trekke beslutninger på.

Sammen drar de to rådgiverne ut på et introduksjonsbesøk der målet er å gi nødvendig informasjon om regelverk og hva økologisk mjølkeproduksjon vil innebære. Samtidig skal de få inn nødvendige faktaopplysninger om drifta på gården slik at ringleder kan ha et grunnlag for å sette om en agronomisk vurdering, mens Tinerådgiveren skal samle faktaopplysninger som senere skal gi en ØRT analyse som viser det økonomiske potensialet ved omlegging.

Etter det første besøket følger en periode med mellomarbeid, som skal resultere i en rapport som innholder agronomi og økonomi. Denne sendes bonden.

Deretter følger et oppfølgingsbesøk, der ringleder og Tine-rådgiver presenterer hva de har kommet fram til. Tilslutt settes det opp en framdriftsplan som innholder bondens videre behov for oppfølging dersom han bestemmer seg for å legge om garden til økologisk mjølkeproduksjon.

Er GFR-mjølk noe for deg?
Ta kontakt med forsøksringen i ditt område og bestill GFR-mjølk. Forsøksringen og Tine plikter da å skaffe nødvendig kompetanse til jobben. Du betaler ikke noe for GFR-mjølk, men du forplikter deg til å sette av nødvendig tid og skaffe gode faktaopplysninger slik at produktet du får gir deg grunnlag til å trekke riktige beslutninger.