Jord- & plantehelse

-Ny redskap i høymole-kampen

Hoymolebor Wuzi 1

En gardbruker i Østerriket har utviklet en høymoleborer som moser hver enkelt høymoleplante ved hjelp av et kraftig knivhode som styres manuelt. Høymoleboreren har gitt gode resultater i praktiske forsøk i Tyskland.


Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

 

Høymoleboreren fungerer ved at en roterende enhet med fire horisontale kniver senkes ned over hver enkelt planter. På grunn av høy roteringshastighet moses røttene fullstendig, slik at gjenvekst fra rotbiter ikke blir mulig og selve planta heller ikke overlever. Driften er hydraulisk og muliggjør nøyaktig styring. Arbeidsenheten er montert på en tverrliggende skinne. Prototypen av WUZI er selvgående, men redskapen bør også kunne monteres på en traktor.

Høymolebor Wuzi 2

Redskapen har blitt prøvd ut i flerårige forsøksfelt og i praksis i Tyskland. Tettheten av høymoleplanter varierte på forsøksarealene, noe som hadde betydning for effektiviteten av redskapen. Gjennomsnittlig reduksjon av levende planter etter behandling var 62 %, men noen steder var reduksjonen hele 88 %. Antall behandlete planter per time varierte også mye, med et gjennomsnitt på 260 planter per time. En trenet person var avgjørende for et godt resultat.

Gardbrukerne som deltok i utprøvingene var godt fornøyd med WUZI, og 80 % av dem ville gjerne bruke WUZI på nytt. Redskapet vil etter hvert bli satt i kommerisell produksjon.

>> Les mer på tysk nettsted