Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-50 % flere!

Vekst i antall øko-godkjente importører, foredlere og omsetningsledd

Bananer

Debio presenterer status for økologiske virksomheter, arealer og produkter i 2007. I tillegg til økningen blant aktører på markedssida har også det økologiske arealet økt og utgjør nå 3,9 % av det totale landbruksarealet i Norge. Enda er det langt igjen til myndighetenes mål om 15 % økologisk landbruksareal i 2015.


Liv Birkeland, Bioforsk Økologisk

 

På landsbasis er det kommet til 188 nye importører, foredlere og omsetningledd med debio-godkjenning i 2007 sammenligna med i 2006. Det er en økning på 50 %. Spekterer at økologiske varer øker også, fra 3422 i 2006 til 4041 i 2007.

Det var drøyt 400 000 dekar som blei drevet økologisk i 2007, en økning på 3,6 % fra året før. Inkluderer karensarealet er økningen på nærmere 10 %. Det betyr at det økologiske arealet nå utgjør nesten 4 % av totalt landbruksareal, og 4,7 prosent dersom man inkluderer areal som er under omlegging (karens).

Mer om areal, produksjon og omsetning finner du hos Debio, hvor du også kan laste ned pdf av statistikkhefte for 2007.