Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Betaler økolandbruket for redusert klimapåvirkning

Økologisk oliven

Spania er først i Europa med å anerkjenne miljøtjenestene som økolandbruket leverer. Unngåtte CO2-utslipp i Spania på grunn av økologisk landbruk er verdsatt til hele 130 millioner euro.
- Spennende og en klar anerkjennelse av miljøgevinsten av økologisk landbruk, sier Aina Bartmann, leder i møtearena for økologisk landbruk.


Av Jon Magne Holten, Bioforsk Økologisk

 

Et allerede vedtatt forslag fremmet av "De grønne" i Spania til statsbudsjettet for 2008 gjør at økobønder i alle spanske regioner vil motta 1000 euro i snitt per gård. Ordninga til rundt 10 millioner euro er en kompensasjon for miljøtjenestene som det økologiske landbruket leverer. Dette skriver SEAE (Sociedad Espa-ola de Agricultura Ecológica) i ei pressemelding.

Verdsetter
For første gang har miljøtjenester som bevaring av biologisk mangfold og kulturlandskap, kamp mot jorderosjon og bidrag til å redusere klimaendringene ved minsket CO2-utslipp og karbonbinding i jord, blitt gitt en økonomisk verdi.
 
Med dette forslaget følger Spania opp anbefalingene fra en FAO-rapport om å fastsette en økonomisk verdi på miljøtjenestene og betale økolandbruket for det. Betalinga kommer i tillegg til den ordinære landbruksstøtten i Spania. 

Sparer
For å få en ide om den økonomiske verdien av miljøtjenestene som økolandbruket leverer så kan bidraget til å redusere klimaendringene verdsettes. Økologiske bønder i Spania gjør at utslipp av 6,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter unngås gjennom reduserte utslipp og karbonbinding i jord. På grunn av økolandbruket sparer Spania 130 millioner euro i utslippsrettigheter, i følge pressemeldinga til SEAE. 

Klar anerkjennelse
- Spennende at Spania er kreative i virkemiddelbruken på denne konkrete saken, sier Aina Bartmann. - Dette er en klar anerkjennelse av miljøgevinstene fra økologisk landbruk.

- Vi i møtearena for økologisk landbruk som jobber med den norske handlingsplanen for økologisk landbruk har vært inne på det samme. Det er nemlig viktig å sette klima og landbruk inn i en helhetlig sammenheng, uttaler Bartmann.

- Verden må gjøre to ting samtidig: med en økende befolkning må vi produsere mer mat, men samtidig innenfor de økologiske rammene vi har, avslutter lederen i møtearena for økologisk landbruk.

Faglig møtearena for økologisk produksjon og forbruk er et rådgivende utvalg med representanter fra myndigheter, virkemiddelapparat, næringsorganisasjoner og sentrale verdikjedeaktører. Utvalget skal gi råd og innspill til beslutningstakere og viktige aktører i forhold til målet om 15 prosent økologisk matproduksjon og matforbruk i 2015.

Lenker
>> www.agroecologia.net
>> International Conference on Organic Agriculture and Food Security, Roma, 3.-4. mai 2007 

Mer om klima og økologisk landbruk
>> Motvirker klimaendringene - økologisk produksjon har mange positive effekter. Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk  
>> Landbruket og klimaforandringene. Arthur Granstedt, Biodynamic Research Institute, Sverige
>> Reduserte klimautslipp og binding av karbon - bidrag fra økolandbruket. Direktør Urs Niggli, FiBL, Sveits