Klima & miljø

-Drivhusgass, matvarer og produksjonsmetode

Jordklode hender under

Økologisk produksjon av viktige matvarer gir mindre drivhusgassutslipp enn tilsvarende matvarer produsert konvensjonelt. Forskjellen i utslipp mellom produktgrupper, for eksempel mellom storfekjøtt og grønnsaker er imidlertid langt større enn mellom driftsmåter.

Dette er resultatet fra en studie utført av tyske "Institut für angewandte Ökologie" (Institutt for anvendt økologi). Studien omfatter analyse av stofftransport, hvor drivhusgassregnskapet for dyrking, bearbeiding og transport av matvarer er regnet ut. Drivhusgassutslippene fra en gjennomsnittshusholdning omfatter blant annet sekkepostene "mat" og "transport". Disse to postene er omtrent like store. Under halvparten av utslippene fra posten "mat" stammer fra selve matproduksjonen, mens videreforedling, lagring, transport, bearbeiding og innkjøpsreiser utgjør mer enn halvparten av utslippene knyttet til matvarer. 

Gram CO2-ekvivalenter per kg produkt

Forskerne har beregnet utslipp av gram CO2-ekvivalenter (det vil si samlet utslipp av metan, karbondioksid og lystgass) per kg produkt for ulike matvarer. Smør, fløte, storfekjøtt og friterte poteter kommer dårligst ut, mens melk, bakervarer, poteter og grønnsaker har lave utslipp per kg produkt. For alle produktgrupper var utslippene mellom 5 og 30 % mindre ved økologisk produksjon enn ved tilsvarende konvensjonell produksjon. 

Mat fra Stjernehagen

Mer grønt, mindre kjøtt

Rapporten konkluderer med at den største reduksjonen av drivhusgassutslipp gjennom kostholdet får en ved å redusere kjøttforbruket og isteden spise grønnsaker, poteter, frukt og melprodukter.

En ytterligere reduksjon får en hvis alle produktene er økologiske.

Kilde

Fritsche, U.R., U. Eberle, K. Wiegmann & K. Schmidt (2007) "Treibhausgasemissionen durch Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln"