Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Mer plantesjukdom med glyfosat

Det har vært allment akseptert at ugrasmidlet glyfosat er lett nedbrytbart i jord og derfor ikke gjør skade i landbruket. Ny forskning konkluderer med at dette er feil, og at glyfosat kan forårsake sjukdomsproblem på planter og redusere avlinga.

Av Jon Magne Holten, Bioforsk Økologisk

Etter bladsprøyting av glyfosat blir stoffet raskt ført ned gjennom skuddet til røttene, hvor de tyske forskerne har vist at glyfosat blir skilt ut i den såkalte rhizosfæren (rotsonen). Der kan glyfosat bli stabilisert lenge nok til å gi negative sideeffekter hos naboplanter (Neumann et al. 2006). 

Negative sideeffekter
Slike negative sideeffekter er for eksempel redusert opptak av mikromineraler som mangan (Mn), men også sink (Zn), jern (Fe) og bor (B), som deltar i plantens egne forsvarsmekanismer mot sjukdom.
 
Andre negative effekter av glyfosat kan være økt nemetodeangrep, redusert rotvekst og avling, og redusert biologisk nitrogenfiksering.
 
I tidligere risikovurderinger av glyfosat har oppførselen i rotsonen ikke blitt skikkelig vurdert.

Lavere avling og mer sjukdom
Forfatterne av studien spår en økning i sjukdomsproblemer i planter, særlig på jord som har lav tilgjengelighet på mikromineraler. Et økende antall feltobservasjon i Nord-Amerika tyder nemlig på at langvarig glyfosatbruk reduserer avlinga og gir mer plantesjukdommer, f.eks. Fusarium (Fernandez et al. 2005).
 
De tyske forskerne ber om en snarlig revurdering av glyfosat som ugrasmiddel. 

Referanser
>> Neumann G, Kohls S, Landsberg K, Stock-Oliveira Souza K, Yamada T, Römeheld V (2006) Relevance of glyphosate transfer to non-target plants via the rhizosphere. J Plant Diseases and Protection 20:963-970 (special issue) 
>> Fernandez MR, Selles F, Gehl D, Depaw RM, Zentner RP (2005). Crop production factors associated with Fusarium head blight in spring wheat in Eastern Saskatchewan. Crop Science 45, 1908-1916.