Klima & miljø

Redusert N-fiksering med kjemiske sprøytemidler-

Kløver. Foto: Svein Skøien

Amerikanske forskere har funnet at kjemiske sprøytemidler kan redusere mengden nitrogen som samles i belgvekstrøttene. Rhizobium-bakterienes N-fiksering påvirkes av omgivelsene og er i mange tilfeller mer sårbar for påvirkninger enn vertsplantene.

Av Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

Tidligere er det vist at nitrogenomsetningen i jorda og Rhizobium-arter er følsomme overfor ugrasmidler. I dette forsøket var det de såkalte organokloridene som hadde denne negative effekten.
 
Redusert N-fiksering oppstod som følge av færre antall bakterier og færre rotknoller hvor bakteriene holder til. Dessuten ble selve den kjemiske prosessen i rotknollene redusert. Dette medførte i neste omgang lavere belgvekstavling.
 
Forskerne konkluderer med at de miljømessige konsekvensene av bruk av slike midler blant annet er økt avhengighet av kunstgjødsel og redusert jordfruktbarhet.   

Fakta
Kløver og andre belgvekster som erter og bønner har en fantastisk egenskap som ikke andre planter har: samliv med Rhizobium-bakterier. Disse bakteriene har evne til å fiksere nitrogen, det vil si at de samler nitrogen fra lufta. Bakteriene lever i knoller på røttene av belgvekstene, og her omdannes nitrogenet til en form som plantene kan ta opp.
>> Les mer om biologisk nitrogenfiksering i Økologisk handbok.

Litteratur
>> Fox JE  et al. (2007). Pesticides reduce symbiotic efficiency of nitrogen-fixing rhizobia and host plants. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 104(24), 10282-10287.