Økologisk handbok (GAN)

Dyrkingsgrupper

Markdag i potet

Dyrkingsgrupper er et av flere veiledningstilbud fra Norsk Landbruksrådgivning. Gårdbruker har her mulighet til å delta på felles produksjonsretta fagsamlinger med rådgiver og andre produsenter.

Ved å delta i en dyrkingsgruppe får du:

  • faglig påfyll
  • gode muligheter for erfaringsutveksling
  • sosialt nettverk.

I en dyrkingsgruppe ligger forholdene godt til rette for samarbeid både innen produksjon og omsetning. Tema som blir tatt opp i dyrkingsgruppene vil variere, og deltakerne kan også selv være med og påvirke aktiviteten i sin gruppe. En fast rådgiver leder gruppen som møtes minst tre ganger i løpet av året.

Det er dyrkingsgrupper i disse produksjonen:

  • husdyr
  • frukt
  • bær
  • grønnsaker
  • potet
  • korn og frøproduksjon
  • foredling og omsetning