Økologisk handbok (GAN)

Gratis førsteråd

Gratis førsteråd (GFR) er et veiledningstilbud til gardbrukere som vil vite mer om økologisk produksjon kan være aktuelt på deres gard. Det er Norsk Landbruksrådgivning som administrerer dette gratistilbudet gjennom landets mange forsøksringer.

Aktuelle lenker:

Sist endret: 01/06/2015 12:25 Les mer

Girskifte med vekstskifte!-

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette. Vekstskifteplanlegging er komplisert, men tar en utfordringen med å planlegge et vekstskifte for gården lærer en mye på veien. Planlegg for minimum ugras og maksimum jordstruktur og næringsfiksering.  Enga er motoren i økologisk dyrking, og nå trengs et girskifte i korndyrkinga.

Sist endret: 19/02/2017 15:45 Les mer

Krossensilering av korn-

Her ser vi hele operasjonen fra treskertanken oppi krosseren og i storsekk, som henger i frontlasteren. Foto: Rune Granås

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder. Det kan også være et godt og smakfullt fôralternativ for å redusere kraftfôrkostnader i andre deler av landet. I begge tilfellene er det en forutsetning at det er tilstrekkelig grovfôrareal FØR man begynner med korndyrkingen.

Sist endret: 27/02/2017 12:52 Les mer

Dyrkingsteknikk for økologiske poteter-

Økologisk poteter må dyrkes uten bruk av kjemiske midler mot tørråte, ugras og insekter. Høstinga må også foregå uten bruk av kjemiske midler til nedvisning av potetriset før opptak.

Sist endret: 12/03/2017 16:05 Les mer

Ugras i økologisk landbruk- hva gjør vi?

Høymole

Ugraskontroll uten bruk av kjemiske sprøytemidler krever langsiktig planlegging, kunnskap om ugrasets biologi, kontinuerlig innsats i form av forebyggende tiltak og bruk av direkte tiltak til rett tid. En økologisk bonde vet at ugraset kan fortelle mye om dyrkajordas tilstand og at det kan ha både positive og negative virkninger.

Sist endret: 04/05/2017 12:20 Les mer

GFR-mjølk, gjør valget lettere

Er du i tenkeboksen og vurderer økologisk mjølkeproduksjon som et mulig veivalg på din gard. Da er GFR-mjølk noe for deg.

Sist endret: 11/10/2010 10:36 Les mer

Økonomisk premiering for økologisk drift

For å stimulere til økt økologisk produksjon betaler myndighetene tilskudd til omlegging og drift. I tillegg har flere økologiske produkter betydelige merpriser til produsent, for eksempel melk som betales med 60 øre mer per liter.
Sist endret: 11/10/2010 11:23 Les mer

Derfor er økologisk drift noe for deg

Manuell og mekanisk ugrasregulering i gulrot

Tenker du på å legge om drifta til økologisk, men trenger argumenter for å overbevise deg sjøl og andre om at det er dette du vil? Her er fem gode grunner for at du bør vurdere omlegging. Mer inngående omtale av praktiske sider ved økologisk drift kommer vi tilbake til i seinere artikler.

Sist endret: 11/10/2010 11:23 Les mer

Dyrkingsgrupper

Markdag i potet

Dyrkingsgrupper er et av flere veiledningstilbud fra Norsk Landbruksrådgivning. Gårdbruker har her mulighet til å delta på felles produksjonsretta fagsamlinger med rådgiver og andre produsenter.

Sist endret: 11/10/2010 10:36 Les mer

Forsøksringer som tilbyr GFR

Vedlagte dokument viser kontaktpersoner i de ulike forsøksringene som tilbyr GFR

Sist endret: 11/10/2010 10:35