Økonomi & marknad

-Økologisk revolusjon i Kina

kinavekst

Kina er i startgropa for en økologisk landbruksrevolusjon. Fra 2000 til 2006 beveget Kina seg fra 45. til 2. plass for økologisk dyrket areal i verden. Kina er nå det landet i verden med størst areal med hagebruksvekster. Kinas økologiske vekst kan ha store konsekvenser for land som eksporterer matvarer.

 


Jon Magne Holten, Bioforsk Økologisk

 

I løpet av 2005/2006 sto Kina for 12 % økning av verdens økologiske areal. Dette representerer 63 % av den årlige tilveksten i verden. Per i dag har Kina 11 % av arealet som dyrkes økologisk i verden. Dette er fire ganger større enn økoarealet i USA. Dette rapporterer John Paull ved University of Tasmania i Australia om. 

Kina har en lang historie og en kort historie med økologisk landbruk. Den lengste har vart i flere tusen år, mens den korte er revolusjonær. Kinesiske bønder har i tusener av år benyttet seg av vekstskifte, samdyrking og resirkulering. Den amerikanske landbruksforskeren Franklin Hiram King skriver i 1911 at «premier blir gitt til den beste komposthaugen i hvert fylke» og han beskrev et landbruk uten giftige innsatsmidler. 

Dagens statistikk viser eksplosiv vekst i Kinas landbruksproduksjon, både totalt og økologisk.

 
kinavekst
Økologiske areal i Kina 1999-2006. Ingen data tilgjengelig før 1999. Kilde: Paul (2007).

Rekordvekst
De siste 35 årene har Kina økt sin landbruksproduksjon kraftig. For eksempel har mais økt med 294 %, peanøtt med 568 % og total fruktproduksjon med 3996 %. Videre stod Kina i 2005 for halvparten av verdens produksjon av epler og grønnsaker.

Den andre siden
Imidlertid har økningen i Kinas matvareproduksjon sin skyggeside. Miljøødeleggelser, helseproblemer blant bønder og forbrukere og internasjonal motstand mot kinesisk dyrket mat er grunner til at en har blitt nødt til å se på de negative virkningene av den Grønne Revolusjonen i Kina, og til å utvikle alternativer.

Økologisk vridning
Myndighetene i Kina ser på økologisk landbruk som en måte å møte utfordringene med internasjonale handelshindringer.  Generalsekretæren i Kinas kommunistpart, Jiang Zemin, uttalte i 2001: «topprioritet må gis til å lage kvalitetsstandarder for landbruksvarer, en bevegelse mot et system for å inspisere og teste landbruksprodukter og å utvikle økologisk og forurensningsfri mat.»

Vellykket kvalitetsprogram
I 1990 etablerte landbruksdepartementet «Grønn mat»-programmet, som har blitt en svært vellykket kinesisk innovasjon i produksjon av kvalitetsmat. Dette har senere lagt grunnlaget for Kinas økologiske revolusjon.

Den kinesiske innovasjonen har vært å skape en lokal standard, «Grønn mat»-standarden, spre og teste den, og skjerpe den i det internasjonale søkelyset, differensiere den i klasse A og klasse AA, for deretter gradvis å gjøre den lokale «Grønn mat-AA standard» lik det internasjonalt økologiske regelverket.

Denne strategien har gjort den hurtige økningen av økologisk i Kina mulig. «Grønn mat klasse A» vil bli grunnlaget for alt landbruk i Kina, og «Grønn mat klasse AA» vil bli faset ut til fordel for økologisk sertifisering.

Tabell: Åtte hovedforskjeller mellom det kinesiske og det europeiske økologiske landbruket. Kilde: Paul (2007)

 EUs økologiske modell  Kinas økologiske modell
 Fokus på lokalt marked  Fokus på eksportmarked
 Grasrotdrevet utvikling  Ovenfra-og-ned utvikling
 Ideologidrevet  Prisdrevet
 Individuell gårdssertifisering  Gruppesertifisering
 Bonden er beslutningstaker  Samvirke/foretaket er beslutningstaker
 Direkte omlegging  Omlegging via "Green Food"
 Egen ide  Utenlandsk ide
 Gården som organisme  Gården som økonomisk foretak

Framtida
For kinesiske bønder er spørsmålene rundt omlegging til økologisk som for bønder ellers. Kjemiske innsatsfaktorer vil gå ned, arbeidsbehovet vil øke, avlingene vil gå ned, særlig i omleggingsfasen, kostnader ved inspeksjon og sertifisering, ekstra papirarbeid, usikkerhet i forhold til markeder og merpriser og helse- og miljøgevinster ved å kutte ut pesticider.

To hovedmotiver for økologisk i Kina er lavere produksjonskostnader og høyere priser. Slik kan økologisk landbruk bli et verktøy for å redusere fattigdom på landsbygda.

En rapport fra IFAD i 2005 viser at økt inntekt er klart den viktigste grunnen som bønder oppgir for å legge om, og økt fortjeneste er den viktigste drivkrafta bak omlegging i Kina. 

Kina er et land å bite seg merke i når det gjelder økologisk produksjon. John Paul siterer en person som mener at Kina innen år 2010 har 1/3 av arealet omlagt til økologisk, og at Kina godt på vei er en av verdens største økologiske matvareprodusenter.

Kilde: Paul, John (2007) China´s Organic Revolution. Journal of Organic Systems 2(1): pp. 1-11.