Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Null-klubben

72 av Norges 431 kommuner har ikke en eneste økologisk gård. Regjeringas mål om 15 % økologisk produksjon bekymrer ikke lokalpolitikerne nevneverdig.

Les saka hos Ren Mat