Jord- & plantehelse

-Termisk og mekanisk kontroll

Fingerhjul

Omlag 40 personer fra Møre, Trøndelag, Hedmark, Oppland og Vestfold fikk med seg markdagen hos Torill og Erik Rosnes i Sande. Les mer om hvordan en kan lykkes i kontrollen av ugraset.