Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Ny økoforordning vedtatt - IFOAM responderer

image002

EUs rådsforsamling godkjente 12. juni den nye økoforordninga. Den europeiske økobevegelsen ønsker den velkommen, men i ei pressemelding er IFOAMs EU-gruppe bekymret over at GMO-kontamineringa ikke er regulert strengt nok. Nå tillates inntil 0,9 % GMO, mens det tekniske deteksjonsnivået for GMO er 0,1 %.

Brüssel, 12. juni 2007
IFOAMs EU-gruppe observerte i dag at EUs rådsforsamling har godkjent den reviderte nye forordning for økologisk mat og landbruk. Med dette er første trinn av prosessen med å erstatte EU-forordning 2092/91 over. Denne prosessen startet 18 måneder siden med EU-kommisjonens utkast til forslag. Fokus vil nå flyttes til de gjennomførende bestemmelsene (´Implementing Rules´) som vil bli avgjørende for suksessen, eller ikke, til den nye forordninga.
 
- Vi og andre har klart å sikre noen betydelige forbedringer sammenlignet med det originale forslaget, som vi ønsker velkommen, sier Francis Blake, president i IFOAMs EU-gruppe. - Disse omfattter særlig:

  • tydeligere og mer passende hovedmål og prinsipper (artikkel 3 - 6) 
  • regler for gjær og tang, begge tidligere ekskludert, er inkludert
  • unødvendige restriksjoner på merking og markedsføring er fjernet (artikkel 20)
  • hindringer for private merker er fjernet (artikkel 24) - Dette er ei anerkjenning av den viktige rollen private merker spiller i innovasjon, i å fremme økologisk mat og i å opprettholde tilliten hos forbrukerne.

- Men vi beklager at rådsforsamlinga gikk glipp av muligheten til å se på andre store spørsmål som ville ha gjort det mulig gi enda fullere støtte til denne forordninga, fortsetter Blake. - Verst av disse er den utilstrekkelige utestenginga av GM-kontaminering, et obligatorisk EU-merke, og mangel på formelle måter den økologiske landbruksbevegelsen skal involveres i beslutningsprosesser om sin egen forordning. En annen bekymring er restriksjoner på subsidiaritet (dvs. retten til å ha et strengere nasjonalt regelverk - artikkel 28).
 
Vedtaket av denne forordninga tillater nå neste trinn begynne: å gjøre ferdig de gjennomførende bestemmelsene (´Implementing Rules´). Dette omfatter at anneksene fra EU-forordning 2092/91 skal overføres, og at andre detaljer blir definert som ikke er dekket av den nye forordninga.
 
Francis Blake kommenterer at "mye vil nå avhenge av de gjennomførende bestemmelsene, særlig for å sikre at kriteriene for å evaluere innsatsfaktorer og for å tillate fleksibilitet er strenge nok. Det er avgjørende at de gjennomførende bestemmelsene er gode nok, både for å beskytte integriteten til økologisk mat og jordbruk, og for å sikre en levende og framgangsrik økologisk sektor.

Kilde: Pressemelding fra IFOAMs EU-gruppe 12. juni 2007 (oversatt fra engelsk til norsk) - www.ifoam-eu.org

Lenker:
>> Food with 0.9 % GMO still organic, say farm minister (Guardian, June 13, 2007)