Plante-dyrking
Dillfrø
Dillfrø

Eget frø av grønnsaker og urter

biologisk mangfold i praksis

Mye av det biologiske mangfoldet i våre grønnsakskulturer har forsvunnet i de siste årene. Lokale sorter har gått ut av bruk og både profesjonelle og kjøkkenhagedyrkere setter sin lit til et relativt smalt utvalg av sorter fra store frøprodusenter i Nederland og Tyskland.
Det er mange praktiske fordeler med disse moderne, nye sortene. Samtidig er det store verdier i å ta vare på lokale sorter, arbeidere videre med dette genetiske materialet og ikke minst sørge for at kunnskapen om dyrking av frø holdes i hevd og lever videre. Lær deg hvordan. Slik bidrar du til å ta vare på det biologiske mangfoldet.

 

Her er et knippe nyttige temaark som alle handler om ulike sider ved dyrking av eget frø:

 

 

Les også

Frøavl av grønnsaker (www.skogoglandskap.no)