Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Uenighet om klimagasser og økologisk landbruk

Det kan av og til synes som det økologiske landbruket har monopol på de mest miljøvennlige løsningene. Dette ønsker forsker Arne Grønlund ved Bioforsk Jord og Miljø en mer nyansert debatt om. Han hevder at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å si at økologisk landbruk bidrar til mer karbonbinding i jord og mindre innhold av klimagasser i atmosfæren.
Sissel Hansen, forsker ved Bioforsk Økologisk, har tidligere stilt seg kritisk til at øko-kua er en klimatrussel. På tross av saklig uenighet, enes de to om at hele produksjonssystemet må med i regnstykket når miljøeffekten skal beregnes.
>> Les innlegget til Arne Grønlund og delta i debatten på Agropub.