Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-EU-parlamentet blokkerer vedtak om ny økoforordning

Representantene i EU-parlamentet er ikke helt fornøyde med EU-kommisjonens forslag til ny økologisk forordning som skal tre i kraft i 2009. Først og fremst vil en ha en mer restriktiv holdning til innblanding av genmodifiserte organismer i økologiske produkter og produksjonshjelpemidler.

Den 28. mars 2007 sendte derfor EU-parlamentet forslaget om ny forordning tilbake til EUs landbrukskomité.
 
EUs landbrukspolitikk tilhører de spørsmål hvor parlamentet ikke har medbestemmelsesrett, men hvor kommisjonen alene fatter vedtak. Derimot kan kommisjonen ikke fatte vedtak før parlamentet har uttalt seg. Dette unngikk parlamentet å gjøre for å vinne tid for ytterligere påtrykk på de spørsmålene en ikke var fornøyd med i kommisjonens forslag. Formelt sett benytter parlamentet seg av muligheten til å sende saken tilbake til landbrukskomiteen for videre utredning og klargjøring.
 
Om kommisjonens tidsplan for å innføre den nye forordninga skal holde, kan ikke saken dra ut for lenge. Det finnes derfor håp om at kommisjonen kommer til å gjøre endringer i tekstforslaget for å gå parlamentet i møte på blant annet GMO-spørsmålet.
 
Kilde: Veckans Ekolantbruk

Lenker:
>> Revisjon av EUs økologiforordning pågår nå - Debio 25.10.06
>> Info page - Revision of Organic Regulation - IFOAM