Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Behov for økokornimport også neste sesong

Flere og flere bønder etterspør økologisk kraftfôr. Samtidig er det ingen økning i det økologiske kornarealet.
- Vi kan nok allerede nå si at det går mot underdekning av økologisk korn også i 2007, sier fagsjef Aslak Hauge i Felleskjøpet Agri.

Tekst: Jon Magne Holten, Bioforsk Økologisk

Behovet for økologisk kraftfôr vil øke ytterligere. Rune Lostuen, fagsjef drøvtygger i Felleskjøpet Agri, anslår 10-15 % økning i den økologiske melkeproduksjonen, og dermed en tilsvarende økning i etterspørselen etter økokorn.
 
I tillegg til mer økomelk, legger Nortura fra høsten av opp til økt produksjon av økologisk egg, kylling og svin, opplyser Aslak Hauge. Alle disse er kraftfôrkrevende produksjoner. 

Kornarealene holder seg stabile
- Det økologiske arealet burde vært 12-15 000 dekar høyere enn de 65 000 dekar med økokorn som vi har i dag, mener Hauge.
 
I 2006 var størrelsen på kornarealene brukbare, men da slo ikke avlingene til på Østlandet. Hauge håper at avlingene av økokorn blir bedre denne sesongen.
 
Hauge understreker at det ikke er enkelt å prognosere, men en eventuell mangel på økologisk korn må forutsettes dekkes inn med import fra utlandet.

Må være leveringsdyktige
Hauge er enig i at norsk landbruk må være leveringsdyktige på økologiske produkter, som er produkter det er økende etterspørsel etter og som markedet gir en merpris for. Import vil uansett fortrenge norsk produksjon, og det vil hele landbruket tape på.
 
Inneværende sesong er det underskudd på økologisk korn til kraftfôr i forhold til etterspørselen. Og fordi i hele Europa opplevde dårlige avlinger i 2006, er det ikke mulig å importere økokorn fra Europa.
 
I samråd med Mattilsynet og Debio har økologiske husdyrbrukere fått dispensasjon til å bruke en høyere andel konvensjonelt fôr i totalrasjonen i perioden 26. februar og fram til 15. juni. Kraftfôrbransjen kan dermed produsere blandinger med høyere innhold av konvensjonelle råvarer/korn til denne datoen.

Import fra juni
I juni regner en med at økologisk korn igjen vil være tilgjengelig for import fra Sør-Amerika, slik at behovet fram til kommende kornhøst kan dekkes. Denne importen kommer sannsynligvis til å bli temmelig kostbar, opplyser Felleskjøpet om på sine nettsider.
 
For å dekke opp kornbehovet for sesongen 2007/08 har Felleskjøpet Agri sendt ut tilbud om kontrakter til alle økologiske dyrkere i Østlandsområdet. I Trøndelag er det annet system, for der tar Felleskjøpet imot alt økologisk korn fra dyrkerne uten kontrakt.
 
- Per i dag mangler vi fortsatt en god del svar fra økoprodusentene, sier Aslak Hauge.
 
I mai regner Felleskjøpet med at de har oversikt over økoarealet, og i august vil en kunne si noe om avlingsnivået. Deretter vil Felleskjøpet kunne anslå behovet for import av økokorn for 2007/08. 

Samme priser som før
- Felleskjøpet har tilbudt noenlunde samme priser på økokornet i år som i 2006. Grunnen er at vi velger å se hele verdikjeden under ett. Hvis vi holder kornprisen på et fornuftig nivå, vil vi dermed kunne gi en fornuftig pris på kraftfôret også, sier Hauge.
 
På samme måte som i fjor vil økotillegget på korn være rundt 50 øre.

Ei gulrot som Felleskjøpet på Østlandet ikke kan tilby i år, men som Felleskjøpet arbeider men, er at bønder kan levere økokorn direkte fra åker. Nå må økobøndene selv tørke og lagre kornet sitt før levering.
 
Ei annen gulrot for å stimulere økobøndene er at Felleskjøpet tilbyr ei gunstig fraktordning inn til mottaksanlegget, slik at avstanden fra gården til anlegget ikke får noen betydning.
 
 
Nyttige lenker:
>> Stort behov for økokorn. Bondebladet 18.04.2007
 
>> Sug i markedet for økologisk korn. Agropub 17.04.2007 
 
>> Endringer i Natura-sortimentet. Felleskjøpet 15.03.2007
 
>> Meir konvensjonelt fôr kan nyttast til økologiske husdyr fram til juni. Mattilsynet 01.03.2007