Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Lønnsom produksjon av frukt, bær og grønt

mange faktorer avgjør

Manuell høsting av gulrot

Hvordan sikre lønnsom produksjon av økologisk frukt, bær og grønnsaker? Dette spørsmålet ble stilt til produsenter, forskere, grossister og detaljister i Sverige. Bakgrunnen er Riksdagens mål om at 20 % av det svenske jordbruksarealet skal være økologisk og at ¼ av offentlig forbruk skal være økologisk i 2010. Per i dag står økologisk produksjon av grønnsaker, frukt og bær for ca 7 % av total produksjon i Sverige, og arealet øker lite. Derimot øker markedet, og dermed også importen.

Svarene på spørsmålet omfatter økonomi, marked, byråkrati, forskning, næringsforsyning i veksthus, tiltak mot skadegjørere både på friland og i veksthus og økologisk formeringsmateriale.

Svarene gjelder i stor grad også for situasjonen i Norge på dette området. Les mer i rapporten "Ekologisk odling av grönsaker, frukt och bär - hinder och möjligheter för framtida utveckling", av Ulf Nilsson. Rapporten er utgitt ved Centrum för uthålligt lantbruk, Sveriges Lantbruksuniversitet.